COĞRAFİYA İNSTİTUTU

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Get Adobe Flash player

Axtarış

Arxiv

<< < Avqust 2016 > >>
Bz Çr Çr Cm Şn Bz
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Samur-Dəvəçi ovalıq
Qusar rayonu, Ləzə kəndi
Kiçik Qafqaz, Murovdağ
Böyük Qafqaz, Afurca şəlalə
Böyük Qafqaz, Rustov çökəkliyi
Xəzər dənizin sahili
Beşbarmağ dağı
Gudiyalçayın dərəsi
Naxçıvan MR, Batabat gölü
Naxçıvan MR
Şollar ovalıq, meşə
Gudiyalçay
Çuxuryurd çökəkliyi
Gobustan
Naxçıvan MR, Duzdağ mağarası
Palçıq vulkanın qrifonu
Palçıq vulkanın sopka
Böyük Qafqaz, Şahdağ-Gızılqaya dağ massivi
Cənub-Şərqi Şirvan
Kür çayı

“AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA DEMOQRAFİK İNKİŞAF:    ƏHALİ MƏSKUNLAŞMASININ PERSPEKTİVLƏRİ VƏ REGİONAL PROBLEMLƏRİ

 mövzusunda respublika elmi konfransının

 PROQRAMI

 

12-13 sentyabr 2016-cı il                                                                                                ŞƏKİ  - 2016

 

12 sentyabr 

 Konfransın keçirildiyi yer:  Şəki ş., Şəki Palase otelinin konfrans zalı

09.30 – 10.00 -  İştirakçıların qeydiyyatı

PLENAR   İCLAS

10.00 – 11.00

Salamlama: –   Şəki Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Elxan Usubov

Giriş sözü:

1. AMEA H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun direktoru, akademik Ramiz Məmmədov

2.Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Bilik Fondunun  aparat rəhbəri, hüquq elmləri doktoru, professor İsaxan Vəliyev

3. AMEA Şəki Regional Elm Mərkəzinin direktoru, fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru,  professor   Yusif Şükürlü

4. Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin Xidmət rəisi Ramiz Quliyev. Şəki rayonunun torpaq fondu və ərazinin millik-məkan şəraiti.  

 11.00 – 11.30 Çay fasiləsi

 BÖLMƏ İCLASI

MÖVZU: ŞƏKİ-ZAQATALA İQTİSADİ RAYONUNUN DEMOQRAFİK VƏZİYYƏTİ VƏ SOSİAL-İQTİSADİ İNKİŞAF PROBLEMLƏRİ

11.30 – 13.00    Reqlament: 10 dəq.

Sədr – c.ü.e.d. Z.N.Eminov

Çıxışlar:

1. N.H.Əyyubov,  M.O.Sadıqov - Cənubi Qafqazın geodemoqrafik inkişaf xüsusiyyəti və Azərbaycanın geodemoqrafik problemləri.

2. Z.N.Eminov, H.M.Tahirova - Azərbaycan Respublikasında demoqrafik inkişafın regional problemləri və demoqrafik siyasət (Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu timsalında).

3. N.Ə.Paşayev - Şəki-Zaqatala iqtisadi-coğrafi rayonunda təsərrüfatın ərazi təşkilinin nizamlanması və əhalinin iş yerləri ilə təminatının əsas istiqamətləri.

4. Z.T.İmrani, G.R.Ağakişiyeva - Azərbaycanın regionlarının davamlı inkişafında turizm təsərrüfatının rolu və əmək ehtiyatlarının formalaşmasına təsiri.

5. E.S.Bədəlov, R.N.Kərimov -  Şəki inzibati rayonunda əhalinin məskunlaşması və demoqrafik inkişafın nizamlanması yolları.

6. C.B.Quliyev - Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunda demoqarfik problemlər və həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi yolları.

7. T.G.Həsənov, M.R.Babayev, Ü.T.İsmayılova - Rekreasiya-turizm ehtiyatlarından istifadə və Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunda əhalinin məşğulluğu problemlərinin həlli istiqamətləri.

8. O.K.Alxasov - Məktəb “Coğrafiya” kursunda əhali və demoqrafik proseslərin öyrənilməsi.

 Suallar və cavablar

 13.00 – 14.00 – Nahar fasiləsi

Fasilədən sonra

MÖVZU: ŞƏKİ-ZAQATALA İQTİSADİ RAYONUNDA TƏBİİ-DAĞIDICI HADİSƏLƏR VƏ ONLARDAN MÜHAFİZƏ TƏDBİRLƏRİ

14.00 – 16.00    Reqlament: 10 dəq.

Sədr – AMEA müxbir üzvü, professor E.K.Əlizadə 

1. E.K.Əlizadə, C.A.Tarixazər, Z.A.Həmidova, S.O.Ələkbərova  - Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunda təhlükəli təbii-dağıdıcı hadisələrin təbii-təsərrüfat sisteminə təsiri.

2. F.Ə.İmanov, N.S.Həsənova - XXI əsrin əvvəllərində Azərbaycan çaylarında ekstremal sululuq illərində axımın əmələ gəlməsinin hidrometeoroloji şəraiti.

3. M.S.Həsənov, U.R.Tağıyeva, C.N.Əhmədova, R.Verdiyev - Təhlükəli hidrometeoroloji hadisə və proseslərin Şəki şəhəri əhalisinə təsiri və onun qiymətləndirilməsi.

4. H.L.Nəbiyev - Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunda təhlükəli atmosfer hadisələrinin təsərrüfata və əhalinin məskunlaşmasına təsiri.

5.  Q.M. Əliyev. Ekoloji davamlılıq və bitki müxtəlifliyi.

6. F.Ş.Əzizov, A. Ç. İsmayılova - Kənd turizmi marketinqinin ekoloji və sosial-iqtisadi aspektləri. 

7. Y.Ə.Qəribov - Böyük Qafqaz vilayəti müasir təbii-antropogen landşaftlarının struktur-funksional xüsusiyyətləri.

8. H.Haqverdiyev, T.İsmayılova. Azərbaycanda multikulturalizmin tarixi-coğrafi aspektləri.  

 Suallar və cavablar

 16.00. – Birinci iş gününün yekunu

  

13 sentyabr

 08.30 – 09.00 -  İştirakçıların qeydiyyatı

MÖVZU: ŞƏKİ-ZAQATALA İQTİSADİ RAYONUNDA TƏBİİ-İQTİSADİ VƏ LANDŞAFT-EKOLOJİ POTENSİALININ  SƏMƏRƏLİ İSTİFADƏ EDİLMƏSİ

 09.00 – 10.30     Reqlament: 10  dəq.

Sədr – c.ü.f.d. N.Ə.Paşayev

1. R.M.Qaşqay - Şəki rayonunun su ehtiyatları və əhalinin su ilə təminatı problemləri.

2. İ.Ə.Quliyev - Şəki rayonunun torpaq problemləri.

3. R.R.Həsənov, E.V.Abdurahmanov - Qax Kürmük məbədi Azərbaycanda multikultrualizmin nümunəsi kimi.

4. Y.R.Rəhimov - Şimal-qərb bölgəsinin rekreasiya ehtiyatları və onların perspektivliyi.

5. H.L.Mustafabəyli - Şəki-Zaqatala bölgəsinin bəzi landşaft növlərinin reqressiv ekocoğrafi təzahürləri və onların aradan qaldırılması yollarına dair.

6. Q.M.Bəkirov, A.G.Mustafayev, R.Q.Bəkirov - Şimal-qərb bölgəsində ipəkçiliyin inkişafının əhalinin məşğulluq probleminin həllində rolu və əhəmiyyəti.  

Suallar və cavablar

 10.30.- 11.00  – Konfransın bağlanışı. Yekun qərarın qəbul edilməsi

 

ELMİ İCLASLAR

17.05.2017. Mayın 17-də elmi katib, c.ü.f.d. Zərnura Həmidovanın sədrliyi ilə
Daha ətraflı . . .
Aprelin 26-da AMEA Coğrafiya İnstitutunun Elmi seminarında c.m.ü.e.d. Ramidə Kərəmova
Daha ətraflı . . .
AMEA Coğrafiya İnstitutunun Elmi şurası ilə  Elmi seminarının aprelin 19-da
Daha ətraflı . . .
Aprelin 14-də Dissertasiya şurasının elmi seminarında aşağıda göstərilən iki dissertasiya işinin müzakirəsi keçirilib:
Daha ətraflı . . .
Aprelin 13-də Dissertasiya şurası elmi seminarının növbəti iclasında Paşayev Nəriman
Daha ətraflı . . .
12.04.2017 AMEA Coğrafiya İnstitutunun Elmi şurası ilə  Elmi seminarının aprelin 12-də
Daha ətraflı . . .
Aprelin 7-də Dissertasiya şurası Elmi seminarının növbəti iclasında Aytən Namazovanın
Daha ətraflı . . .
05.04.2017 Aprelin 5-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun Elmi seminarının növbəti iclası keçirilib.
Daha ətraflı . . .
04.04.2017 Aprelin 4-də AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun Elmi şurası ilə Elmi seminarının  akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə keçirilən növbəti iclasında Səbuhi Talıbov
Daha ətraflı . . .
Martın 31-də Coğrafiya İnstitutunun Dissertasiya şurasının elmi seminarında İnstitutun  dissertantı Famil Niftiyevin
Daha ətraflı . . .
01.03.2017. AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Elmi seminarının martın 1-də
Daha ətraflı . . .
Fevralın 22-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Elmi seminarının növbəti iclası  keçirilib.
Daha ətraflı . . .
15.02.2017. Fevralın 15-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə keçirilən AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Elmi seminarının növbəti
Daha ətraflı . . .
08.02.2017. AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Elmi seminarının fevralın 8-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə keçirilən  növbəti iclasında qrant layihələri üzrə iki  tədqiqat işınin hesabat məruzələri dinlənilib.
Daha ətraflı . . .
01.02.2017. Fevralın 1-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Elmi seminarının növbəti iclası  keçirilib.
Daha ətraflı . . .
Yanvarın 25-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun Elmi seminarı keçirilib.
Daha ətraflı . . .
Yanvarın 18-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun Elmi şurasının növbəti iclası keçirilib.
Daha ətraflı . . .
Yanvarın 11-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Elmi şurasının yeni ildə ilk iclası keçirildi.
Daha ətraflı . . .
Dekabrın 14-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə AMEA akademik  H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun Elmi şurası ilə  Elmi seminarınin növbəti birgə  iclası keçirildi.
Daha ətraflı . . .
9.12.2016. Dekabrın 9-da  Dissertasiya şurasının akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə keçən iclasında Hacıyeva Afaq Zakir qızının
Daha ətraflı . . .