COĞRAFİYA İNSTİTUTU

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Get Adobe Flash player

Axtarış

Arxiv

<< < Fevral 2013 > >>
Bz Çr Çr Cm Şn Bz
        1 2 3
4 5 6 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

07 Fevral 2013

"geostasionar peykdən yer kürəsi..."

Geostasionar peykdən Yer kürəsi müşahidə edildiyində iki parametrə (zaman t və peykin koordinatı   &) görə Günəş əksinin (parıltısının) okean üzərində coğrafi koordinatlarını dəqiq təyin edən metod işlənmiş və peyk təsvirlərinin emalında tətbiq edilmişdir.

Read more

Tağıyeva Yelena Nikolayevna

Təvəllüdü: 14.05.1959

Təhsili: Azərbaycan Dövlət Universitetinin biologiya fakültəsi

Vəzifəsi: Aparıcı elmi işçi

Elmi dərəcəsi, elmi rütbəsi:  Сoğrafiya elmləri doktoru (2012)

Dissertasiyasının ixtisas şifri və ixtisasın adı:  25.00.25. – «Geomorfologiya və təkamül coğrafiyası»

Elmi tədqiqat sahələri: Ali bitkilərin sistematikası, dördüncü dövr palinologiyası, Kaynozoyun iqlimi və bitki örtüyünün bərpası. Azərbaycanın ekoloji, Azərbaycan florasının nadir və endemik növlərin qorunması.

Elmi nəticələri:

Makro- və mikro bitki qalıqlarının analizə nəticəsində Qafqazda kaynozoyun ayrı-ayrı xronoloji kəsimləri üzrə iqlimin və bitki örtüyünün təkamülü bərpa edilmişdir.

Qafqazın və Azərbaycanın ayrı-ayrı epoxaları üzrə qədim bitki örtüyü xəritələri tərtib edilmiş, bitki örtüyü tərkibinin dəyişkən iqlimin rütubətli subtropikdən, isti-müləyim və mülayimdən semiarid iqlimə keçməsi aşkar edilmişdir. Miosenin sonunda Pont əsrində Cənubu Qafqazın Qərb və Şərq hissəsinin bitki örtüyü ayrıca flora əyaləti kimi formalaşması müəyyən edilmişdir.

Xidməti tel.: +99412 539 33 36

Е-mail: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.">Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin sayı: 93

Əsas elmi əsərlərinin adları:

Агаджанов С.Д., Тагиева Е.Н.  Редкие и эндемичные виды флоры Апшеронского полуострова и вопросы их охраны // В сб. «Биологическая продуктивность полезных растений флоры Кобыстана и Апшеронского полуострова»,  Баку. Изд. АГУ, 1984, с. 29-38.

Мамедов А.В., Тагиева Е.Н. Реконструкция некоторых элементов климата позднего плиоцена Азербайджана // Известия АН Азербайджана. Серия наук о Земле, Баку, 1984, № 3, с. 15-22.

Мамедов А.В., Тагиева Е.Н. О растительности Азербайджана в раннем и среднем плейстоцене // Изв. АН Азерб. ССР Сер. Наук о Земле, 1984,№6.

Тагиева Е.Н. Основные закономерности формирования субрецентных спорово-пыльцевых спектров северо-восточного склона Малого Кавказа // Изв. АН Азерб.ССР Сер. Наук о Земле, 1985, № 6.

Тагиева Е.Н. Особенности формирования спорово-пыльцевых спектров в горах Восточного Закавказья // Известия АН Азерб.ССР. Серия наук о Земле, Баку, 1989, № 6, с. 53-59.

Сулейманов М.Б., Велиев С.С., Тагиева Е.Н., Атакишиев Р.М. К вопросу о взаимоотношении человека с природой в плейстоцене и голоцене // В сб. «Корреляция событий, отложений и процессов антропогена», Кишинев, 1986, с. 197-198.

Мамедов А.В., Тагиева Е.Н. Ландшафтно-климатические условия эоцена и олигоцена Азербайджана // Известия АН СССР, Серия наук о Земле, Москва, 1990, № 5, с. 79-87.

Мамедов А.В., Велиев С.С., Тагиева Е.Н. Климат Азербайджана в позднем плейстоцене // Изв. АН Азерб. ССР, Серия наук о Земле, 1991, №3-4, с. 3-6.

Велиев С.С.,  Тагиева Е.Н., Атакишиев Р.М. Антропогенная трансформация растительного покрова территории Азербайджана  IY – II тыс. до н.э. // В журн. «География и природные ресурсы», Иркутск, 1996, с. 169-167.

Тагиева Е.Н. Эндемики Апшерона и вопросы их сохранения // Мат-лы конференции «Краеведение и защита окружающей среды в Азербайджане», Баку, 1998.

Тагиева Е.Н.  Развитие растительности Азербайджана в эпоху последнего оледенения // Всероссийское совещание «Главнейшие итоги в изучении четвертичного периода и основные направления исследований в ХХI веке», Санкт-Петербург, 1998.

Мамедов А.В., Тагиева Е.Н., Годжаева Р.А. Растительность и климат территории Закавказья в сарматском веке // Изв. АН Азерб., Сер. наук о Земле, 1999,№ 3, с. 56 –65.

Тагиева Е.Н. Трансформация растительного покрова Аджиноур-Джейранчельских предгорий в современную эпоху // Изв. НАН Азерб., Сер. наук о Земле, 2002, № 3.

Тагиева Е.Н.  Ландшафты и растительность Закавказья в позднем миоцене // Изв. АН Азерб., Сер. Наук о Земле, 2005,№ 1.

Тагиева Е.Н. Некоторые аспекты эволюции растительности Кавказа в палеоцене и эоцене // Известия АН Азербайджана. Серия наук о Земле, Баку, 2006, № 3, с. 114-118.

Тагиева Е.Н. Эволюция природных условий Азербайджана в кайнозое // Известия НАН Азербайджана. Серия наук о Земле, 2008, № 2, с. 106-116.

Тагиева Е.Н. Проявление процесса опустынивания на территории Азербайджана в голоцене //  «Проблемы освоения пустынь», Ашгабад, 2009, №3-4, с. 22-25.

Тагиева Е.Н. Байрамова Ш.Ш.  Палиностратиграфия и палеогеография майкопа Абшеронского района (по разрезу Перекюшкюль) // «Стратиграфия и седиментология нефтегазоносных бассейнов», Баку, 2009, №1, с. 24-32.

Тагиева Е.Н. Растительность и климатические условия формирования продуктивной толщи Кавказа // Азербайджанское нефтяное хозяйство, 2010, №1, с. 25-31.

Зейналов А.А., Велиев С.С., Тагиева Е.Н. Палеоэкологические условия обитания человека в Нахичевани в эпоху мустье (по материалам пещерной стоянки Газма, Азербайджан) // Археология, этнография и антропология Евразии, Новосибирск, 2010, с. 2-6, № 2.

Тагиева Е.Н. Деградация растительного покрова на примере аридных предгорий Большого Кавказа (в пределах Азербайджана) // Научный журнал «География и природные ресурсы», Иркутск, Изд. «Наука», 2012, №1, c.146-151.

Велиев С.С., Тагиева Е.Н. Новые представления о трансгрессиях и регрессиях Каспийского моря в четвертичном периоде // Известия Русского Географического Общества, Москва, 2012, т. 144, вып. 6, с. 22-31.

Read more

“İstinad nöqtəsi” kitabının təqdimatı

       Fevralın 5-də AMEA-nın Coğrafiya İnistitutunun akt zalında

Read more

ELMİ İCLASLAR

17.05.2017. Mayın 17-də elmi katib, c.ü.f.d. Zərnura Həmidovanın sədrliyi ilə
Daha ətraflı . . .
Aprelin 26-da AMEA Coğrafiya İnstitutunun Elmi seminarında c.m.ü.e.d. Ramidə Kərəmova
Daha ətraflı . . .
AMEA Coğrafiya İnstitutunun Elmi şurası ilə  Elmi seminarının aprelin 19-da
Daha ətraflı . . .
Aprelin 14-də Dissertasiya şurasının elmi seminarında aşağıda göstərilən iki dissertasiya işinin müzakirəsi keçirilib:
Daha ətraflı . . .
Aprelin 13-də Dissertasiya şurası elmi seminarının növbəti iclasında Paşayev Nəriman
Daha ətraflı . . .
12.04.2017 AMEA Coğrafiya İnstitutunun Elmi şurası ilə  Elmi seminarının aprelin 12-də
Daha ətraflı . . .
Aprelin 7-də Dissertasiya şurası Elmi seminarının növbəti iclasında Aytən Namazovanın
Daha ətraflı . . .
05.04.2017 Aprelin 5-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun Elmi seminarının növbəti iclası keçirilib.
Daha ətraflı . . .
04.04.2017 Aprelin 4-də AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun Elmi şurası ilə Elmi seminarının  akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə keçirilən növbəti iclasında Səbuhi Talıbov
Daha ətraflı . . .
Martın 31-də Coğrafiya İnstitutunun Dissertasiya şurasının elmi seminarında İnstitutun  dissertantı Famil Niftiyevin
Daha ətraflı . . .
01.03.2017. AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Elmi seminarının martın 1-də
Daha ətraflı . . .
Fevralın 22-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Elmi seminarının növbəti iclası  keçirilib.
Daha ətraflı . . .
15.02.2017. Fevralın 15-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə keçirilən AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Elmi seminarının növbəti
Daha ətraflı . . .
08.02.2017. AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Elmi seminarının fevralın 8-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə keçirilən  növbəti iclasında qrant layihələri üzrə iki  tədqiqat işınin hesabat məruzələri dinlənilib.
Daha ətraflı . . .
01.02.2017. Fevralın 1-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Elmi seminarının növbəti iclası  keçirilib.
Daha ətraflı . . .
Yanvarın 25-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun Elmi seminarı keçirilib.
Daha ətraflı . . .
Yanvarın 18-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun Elmi şurasının növbəti iclası keçirilib.
Daha ətraflı . . .
Yanvarın 11-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Elmi şurasının yeni ildə ilk iclası keçirildi.
Daha ətraflı . . .
Dekabrın 14-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə AMEA akademik  H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun Elmi şurası ilə  Elmi seminarınin növbəti birgə  iclası keçirildi.
Daha ətraflı . . .
9.12.2016. Dekabrın 9-da  Dissertasiya şurasının akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə keçən iclasında Hacıyeva Afaq Zakir qızının
Daha ətraflı . . .