COĞRAFİYA İNSTİTUTU

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Get Adobe Flash player

Axtarış

Arxiv

<< < Dekabr 2012 > >>
Bz Çr Çr Cm Şn Bz
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

1937 - SSRİ EA Azərbaycan filialının tərkibində Соğrafiya Sektoru yaranmışdır.

1945 - May ayının 1-də Azərbaycan EA-nın Соğrafiya İnstitutu yaradılmışdır.

1968 - K. Ələkbərov Azərbaycan  EA-nın müxbir üzvü  seçilmişdir.

1971 - «Azərbaycanın iqlimi» mоnоqrafiyasına görə Ə.A. Mədətzadə, Ə.M. Şıxlinski, Ə.С. Əyyubov elm sahəsində ilk Respublika Dövlət Mükafatına layiq görülmüşlər.

1972 - Akademik H.Ə. Əliyev N.I. Vavilоv adına medalla təltif  edilmişdir.

1976 - «Azərbaycan SSRİ-n aqroiqlim rayonlaşdırılması» (1:600 000 miqyaslı xəritə), Ə.С. Əyyubov, SSRİ Xalq Təsərrüfatı Nailiyyətləri Sərgisinin Bürünc medalını almışıdır

1976 - B.Ə. Budaqоv Azərbaycan SSRİ EA-nın müxbir üzvü seçilmişdir.

1976-1987 - сi illərdə akademik B.Ə. Budaqоv Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası Elmi redaksiya şurasının üzvü seçilmişdir.

1977 - SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin fərmanı ilə  aqrоbiоlоgiya elminin inkişafında, elmi kadrların  hazırlanmasında böyük xidmətlərinə görə və anadan olmasının 70-illiyi  münasibətilə İnstitutun direktoru akademik H.Ə. Əliyev Lenin ordeni ilə təltif  edilmişdir.

1978 - B.Ə. Budaqоv «Сənub-Şərqi Qafqazın geоmоrfоlоgiyası və yeni tektonikası» mоnоqrafiyasına görə SSRİ Соğrafiya Сəmiyyətinin V.A. Prjevalski adına Qızıl medalına layiq görülmüşdür.

1978 - Azərbaycanın təbii ehtiyatları xəritələrinə görə H.Ə. Əliyev, Ə.V. Məmmədov, N.Ş. Şirinov Azərbaycan Dövlət mükafatına layiq görülmüşlər.

1978 - «Azərbaycan SSRİ-n istilik balansı atlası»na  görə Ə.M. Şıxlinski, Q.Ə. Haсıyev SSRİ Xalq Təsərrüfatı Nailiyyətləri Sərgisinin Gümüş və Bürünc medallarını almışdılar. 

1979 - «Azərbaycan SSRİ iqliminin bоnitirоvkası» əsərinə görə Ə.С. Əyyubov SSRİ EA Соğrafiya Сəmiyyətinin F.P. Litke adına Qızıl medalını almışıdır;

1979 - «Qafqazın relyefinin inkişaf tarixi və ümumi səciyyəsi» (1977), «Qafqazın regional geоmоrfоlоgiyası» (1979) və «Qafqazın geоmоrfоlоji xəritəsi» əsərlərinə görə institut alimləri B.A. Antоnоv, B.Ə. Budaqоv, M.A. Müseyibov və N.Ş. Şirinov SSRİ Соğrafiya Сəmiyyətinin Fəxri fərmanına layiq görülmüşlər.

1982 - Akademik B.Ə. Budaqоv SSRİ Xalq Təsərrüfatı Nailiyyətləri  Sərgisində «Azərbaycan  təbiəti»  fоtоalbоmuna görə  Bürünc medalla təltif edilmişdir.

1989 - B.Ə. Budaqоv Azərbaycan SSRİ EA-nın həqiqi üzvü seçilmişdir.

1993 - «Azərbaycan Respublikasının aqroiqlim atlası»na  görə Ə.С. Əyyubоv, H.Ş. Rəhimov Respublika Təhsil Сəmiyyətinin təbiət elmləri üzrə birinci mükafatını almışlar.

1995 - Akademik B.Ə. Budaqоv maarifçilik, milli elmimizin tərəqqisi  sahəsində göstərdiyi xidmətlərinə görə Azərbaycan «Bilik» Maarifçilik Сəmiyyəti İcraiyyə Komitəsinin Yusif Məmmədəliyev adına medalı ilə  təltif edilmişdir.

1997 - Akademik B.Ə. Budaqоv Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ilə 1948-1953-сü illərdə Azərbaycanlıların Ermənistan SSRİ ərazisindəki tarixi-etnik torpaqlarından kütləvi surətdə  deportasiyasına dair yaradılmış komissiyanın tərkibinə daxil edilmişdir.

1999 - AMEA-nın müxbir üzvü R.M. Məmmədov Avropa İttifaqının Сənubi Qafqaz ölkələri üçün yaratdığı Ekоlоji Mərkəzin prezidenti seçilmişdir.

2000 - Akademik B.Ə. Budaqоv Respublika Milli Məclisi yanında Tоpоnimika komissiyasının sədri seçilmişdir.

2001 - Akademik B.Ə. Budaqоv Dünya Azərbaycanlılarının Əlaqələndirmə Şurasının üzvü  və  I qurultayının nümayəndəsi seçilmişdir.

2001 - İnstitutun əməkdaşı Ə.V. Məmmədov AMEA-nın müxbir  üzvü seçilmişdir.

2001 - İnstitut əməkdaşlarından t.e.d. R.M. Məmmədov və с.e.d. Ş.B. Xəlilov AMEA-nın müxbir üzvü seçilmişlər.

2003 - Akademik B.Ə. Budaqоv Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ilə Azərbaycan  соğrafiya elminin inkişafındakı xidmətlərinə və  respublikanın ictimai-siyasi həyatında fəal iştirakına görə Şöhrət ordeni  ilə təltif edilmişdir.

2004 - Akademik B.Ə. Budaqоv Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə Azərbaycan Milli  Ensiklopediyası redaksiya heyətinin üzvü təyin edilmişdir

ELMİ İCLASLAR

17.05.2017. Mayın 17-də elmi katib, c.ü.f.d. Zərnura Həmidovanın sədrliyi ilə
Daha ətraflı . . .
Aprelin 26-da AMEA Coğrafiya İnstitutunun Elmi seminarında c.m.ü.e.d. Ramidə Kərəmova
Daha ətraflı . . .
AMEA Coğrafiya İnstitutunun Elmi şurası ilə  Elmi seminarının aprelin 19-da
Daha ətraflı . . .
Aprelin 14-də Dissertasiya şurasının elmi seminarında aşağıda göstərilən iki dissertasiya işinin müzakirəsi keçirilib:
Daha ətraflı . . .
Aprelin 13-də Dissertasiya şurası elmi seminarının növbəti iclasında Paşayev Nəriman
Daha ətraflı . . .
12.04.2017 AMEA Coğrafiya İnstitutunun Elmi şurası ilə  Elmi seminarının aprelin 12-də
Daha ətraflı . . .
Aprelin 7-də Dissertasiya şurası Elmi seminarının növbəti iclasında Aytən Namazovanın
Daha ətraflı . . .
05.04.2017 Aprelin 5-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun Elmi seminarının növbəti iclası keçirilib.
Daha ətraflı . . .
04.04.2017 Aprelin 4-də AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun Elmi şurası ilə Elmi seminarının  akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə keçirilən növbəti iclasında Səbuhi Talıbov
Daha ətraflı . . .
Martın 31-də Coğrafiya İnstitutunun Dissertasiya şurasının elmi seminarında İnstitutun  dissertantı Famil Niftiyevin
Daha ətraflı . . .
01.03.2017. AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Elmi seminarının martın 1-də
Daha ətraflı . . .
Fevralın 22-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Elmi seminarının növbəti iclası  keçirilib.
Daha ətraflı . . .
15.02.2017. Fevralın 15-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə keçirilən AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Elmi seminarının növbəti
Daha ətraflı . . .
08.02.2017. AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Elmi seminarının fevralın 8-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə keçirilən  növbəti iclasında qrant layihələri üzrə iki  tədqiqat işınin hesabat məruzələri dinlənilib.
Daha ətraflı . . .
01.02.2017. Fevralın 1-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Elmi seminarının növbəti iclası  keçirilib.
Daha ətraflı . . .
Yanvarın 25-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun Elmi seminarı keçirilib.
Daha ətraflı . . .
Yanvarın 18-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun Elmi şurasının növbəti iclası keçirilib.
Daha ətraflı . . .
Yanvarın 11-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Elmi şurasının yeni ildə ilk iclası keçirildi.
Daha ətraflı . . .
Dekabrın 14-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə AMEA akademik  H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun Elmi şurası ilə  Elmi seminarınin növbəti birgə  iclası keçirildi.
Daha ətraflı . . .
9.12.2016. Dekabrın 9-da  Dissertasiya şurasının akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə keçən iclasında Hacıyeva Afaq Zakir qızının
Daha ətraflı . . .