COĞRAFİYA İNSTİTUTU

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Get Adobe Flash player

Axtarış

Arxiv

<< < Aprel 2013 > >>
Bz Çr Çr Cm Şn Bz
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
30          

Aprel 2013

29 418 2013

"Azıx mağarasında..."

Məqalə Pleystosendə Azıx mağarasında paleolit insanlarının məskunlaşmasının ekoliji şəraitinə həsr olunmuşdur.

Read more

27 057 2013

Azərbaycanda demoqrafiq stabilliyin qiymətləndirilməsi

                                                        XÜLASƏ

“Azərbaycan Respublikasının demoqrafiya və əhali sakinliyinin inkişafı sahəsində Dövlət Proqramı (2014-2025-ci illər)” nın layihəsi üzrə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən AMEA-ya müvafiq təkliflərin verilməsi ilə bağlı edilən müraciətə cavab olaraq Coğrafiya İnstitutunun "Azərbaycanın əhalisi və sosial inkişafı coğrafiyası" şöbəsinin əməkdaşları bir sıra təkliflər irəli sürmüşlər.

Read more

24 705 2013

AMEA-nın illik hesabatı

2013-cü il, aprelin 24-ündə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının ümumi illik hesabat yığıncağı keçirildi.İclasda Prezident Administrasiyasının rəhbəri akademik Ramiz Mehdiyev və Prezident Aparatının humanitar şöbəsinin müdiri Fatma Abdullazadə iştirak edirdi.

Read more

20 565 2013

19.04.13.Dissertasiya şurasının iclasları

1. 19.04.2013-cü ildə Coğrafiya İnstitutunun Dissertasiya Şurasının 05 saylı D.01.091. iclasında İran İslam Respublikasının vətəndaşı Cəlalian İshaq

Read more

iran islam respublikasının qəzvin ostanı...

Coğrafiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim olunan dissertasiyanın  avtoreferatı

(Salehi  Mehdi  Məhəmməd oğlu)

 

Read more

19 707 2013

Fars körfəzinin şimal-qərb zonası. ..

Coğrafiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim olunan dissertasiyanın   avtoreferatı 

(Cəlalian Ishaq Əlikazim Oğlu) 

 

Read more

18 466 2013

3-5. 05 2013 Conference

Оценка и рациональное использование природного ресурсного потенциала геосистем в условиях глобальных изменений

Оценка, использование и консервация  природного ресурсного потенциала геосистем является одной из важнейших проблем современности. Резко увеличившаяся антропогенная нагрузка природной среды явилась причиной основательного нарушения экологического равновесия между обществом и природой, приведя к возрастанию опасности и риска в человеческой деятельности.

Для устранения серьезных, требующих разрешения проблем, стоящих на пути устойчивого социально – экономического развития республики, были приняты многие государственные программы.

Учитывая вышесказанное, Географическое общество Азербайджана и Институт Географии им. Акад. Г.А.Алиева 3-5 июня 2013 года (6-7 июня экскурсия) проводит международную научно – практическую конференцию на тему: «Оценка и рациональное использование природного ресурсного потенциала геосистем в условиях глобальных изменений».

Цель конференции – определение научно – практических направлений для обоснования организации рационального использования, управления и устойчивого развития природных ресурсов, сохранения природного баланса между человеком и природой, а также решения экогеографических и социально – экономических проблем.

На конференции предусматривается участие зарубежных специалистов, занимающихся исследованием  этих проблем, а также представителей законодательных, исполнительных органов и неправительственных  организаций.

На конференции планируется обсуждение нижеследующих проблем:

1.Теоретико – методологические основы определения природного ресурсного потенциала геосистем.

2.Глобальные изменения климата, климатические и водные ресурсы.

3.Устойчивое социально – экономическое развитие и продовольственная безопасность.

4.Оценка туристско – рекреационного потенциала геосистем.

5. Экологический потенциал Каспийского моря и прилегающих регионов.

6.Пути оптимизации природного ресурсного потенциала геосистем.

Желающие принять участие в конференции должны представить свои статьи (в печатном и электронном виде) до 25 апреля 2013 года по нижеcледующему адресу: Азербайджанская Республика, г.Баку, проспект Г.Джавида 31,  Институт географии им. акад. Г.А.Алиева НАН Азербайджана, Азербайджанское Географическое общество, комната  №905, Р.С. Абдуллаев.

Контактный телефон: 539-33-36, моб. (050) 353 01 35

Правила оформления статьи: объем статьи не менее 4 страниц, интервал 1,5, кегель 14, шрифт Times New Roman, программа Word. Параметры страницы: поля сверху, снизу и слева -2,5 см, справа 1,5 см. В конце статьи дать резюме на английском и русском языках с указанием Ф.И.О. автора (ов), места работы и адреса.

Примечание: Организационный комитет конференции сообщает, что располагает возможностями для обеспечения приездa и проживания ограниченного числа зарубежных участников конференции. Желающие могут обратиться по адресу: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

Представленные статьи будут опубликованы в Трудах Географического Общества до начало конференции.  Организационный комитет имеет право отклонять статьи, не отвечающие тематике конференции.

Организационный комитет

 

Read more

Gənc Alimlər Şurasının ilk iclası

18  aprel 2013-cü il tarixində Coğrafiya İnstitutunun Gənc Alimlər Şurası (GAŞ) İdarə Heyətinin ümumiləşdirilmiş 1 saylı iclası keçirildi.  

                       

Read more

Elmi məzuniyyət

Coğrafiya institutunun direktoru, AMEA-nın müxbir üzvü, profesor Ramiz Məmmədov 2013 il aprel ayının 8-12-də Vyana şəhərində elmi məzuniyyətdə olmuş, Avropa Yer Elmləri İttifaqı Assambleyasında “Xəzər dənizinin Azərbaycan sahil zonasının idarəçiliyinin üçölçülü GİS modelinin işlənilməsi”  mövzusunda məruzə ilə iştirak etmişdir.

                                                

Read more

17 556 2013

17.04.2013 Elmi seminar

AMEA Coğrafiya İnstitutunun elmi seminarının 17.04.2013-cü il tarixində keçirilən iclasında institut tərəfindən nəşrə hazırlanan üç cildlik “Azərbaycanın Coğrafiyası” fundamental monoqrafiyasında əks olunacaq elmi problemlər müzakirə edildi.

Read more

ELMİ İCLASLAR

17.05.2017. Mayın 17-də elmi katib, c.ü.f.d. Zərnura Həmidovanın sədrliyi ilə
Daha ətraflı . . .
Aprelin 26-da AMEA Coğrafiya İnstitutunun Elmi seminarında c.m.ü.e.d. Ramidə Kərəmova
Daha ətraflı . . .
AMEA Coğrafiya İnstitutunun Elmi şurası ilə  Elmi seminarının aprelin 19-da
Daha ətraflı . . .
Aprelin 14-də Dissertasiya şurasının elmi seminarında aşağıda göstərilən iki dissertasiya işinin müzakirəsi keçirilib:
Daha ətraflı . . .
Aprelin 13-də Dissertasiya şurası elmi seminarının növbəti iclasında Paşayev Nəriman
Daha ətraflı . . .
12.04.2017 AMEA Coğrafiya İnstitutunun Elmi şurası ilə  Elmi seminarının aprelin 12-də
Daha ətraflı . . .
Aprelin 7-də Dissertasiya şurası Elmi seminarının növbəti iclasında Aytən Namazovanın
Daha ətraflı . . .
05.04.2017 Aprelin 5-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun Elmi seminarının növbəti iclası keçirilib.
Daha ətraflı . . .
04.04.2017 Aprelin 4-də AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun Elmi şurası ilə Elmi seminarının  akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə keçirilən növbəti iclasında Səbuhi Talıbov
Daha ətraflı . . .
Martın 31-də Coğrafiya İnstitutunun Dissertasiya şurasının elmi seminarında İnstitutun  dissertantı Famil Niftiyevin
Daha ətraflı . . .
01.03.2017. AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Elmi seminarının martın 1-də
Daha ətraflı . . .
Fevralın 22-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Elmi seminarının növbəti iclası  keçirilib.
Daha ətraflı . . .
15.02.2017. Fevralın 15-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə keçirilən AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Elmi seminarının növbəti
Daha ətraflı . . .
08.02.2017. AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Elmi seminarının fevralın 8-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə keçirilən  növbəti iclasında qrant layihələri üzrə iki  tədqiqat işınin hesabat məruzələri dinlənilib.
Daha ətraflı . . .
01.02.2017. Fevralın 1-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Elmi seminarının növbəti iclası  keçirilib.
Daha ətraflı . . .
Yanvarın 25-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun Elmi seminarı keçirilib.
Daha ətraflı . . .
Yanvarın 18-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun Elmi şurasının növbəti iclası keçirilib.
Daha ətraflı . . .
Yanvarın 11-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Elmi şurasının yeni ildə ilk iclası keçirildi.
Daha ətraflı . . .
Dekabrın 14-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə AMEA akademik  H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun Elmi şurası ilə  Elmi seminarınin növbəti birgə  iclası keçirildi.
Daha ətraflı . . .
9.12.2016. Dekabrın 9-da  Dissertasiya şurasının akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə keçən iclasında Hacıyeva Afaq Zakir qızının
Daha ətraflı . . .