COĞRAFİYA İNSTİTUTU

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Get Adobe Flash player

Axtarış

Arxiv

<< < May 2016 > >>
Bz Çr Çr Cm Şn Bz
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

May 2016

25 486 2016

25.05.2016. elmi seminar

25.05.2016

AMEA Coğrafiya İnstitutu elmi seminarının mayın 25-də

Read more

23 603 2016

eş və es-nın iclası

18.05.1916.

AMEA H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun Elmi şurası ilə

Read more

20 237 2016

iranda təlimlər

20.05.2016.

AMEA-nın akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun “Xəzər dənizi problemləri” bölməsinin əməkdaşları - aparıcı elmi işçilər, c.ü.f. doktorları Zabit Allahverdiyev

Read more

19 810 2016

koreyada elmi tədqiqat arzusunda olanlar üçün

19.05.2016.
AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu ilə Koreya Respublikasının Milli Elm Fondu (NRF) arasında imzalanmış əməkdaşlıq müqaviləsinə görə Azərbaycan da "Postdoctoral Fellowship Program for Foreign Researchers" proqramında iştirak edə bilər.

Read more

mötəbər müsabiqənin qalibləri

15.05.2016.

AMEA akad. H.Ə. Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun əməkdaşları, elmi işlər üzrə direktor müavini, professor, Akademiyanın müxbir üzvü Elbrus Əlizadənin və  aparıcı elmi işçi, c.ü.e.d., dosent  Stara Tarixazərin 

Read more

r.qardaşovun almaniya səfəri

10.05.2016.

“Xəzər Dənizi Problemləri”  şöbəsinin baş elmi işçisi, AMEA-nın müxbir üzvü Rauf Qardaşov  Almaniyanın Berlin şəhərində ezamiyyətdə olmuşdur.

Read more

18 578 2016

türkan məktəbliləri сoğrafiya institutunda

13.05.2016.

Mayın 13-də  akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunda Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının təşkilatçılığı ilə Bakı şəhəri Xəzər rayonu Türkan qəsəbəsinin 262 saylı orta məktəbinin 8-11-ci sinif şagirdləri üçün

Read more

13 345 2016

a

                                              A   

 1. Abbasov  Əli Məmməd O.  Azərbaycan Dövlət Iqtisad  Universiteti-70 /Bakı. 2001-224s.

2. Abdullayev  Zakir. Müasir İran. 1958.40s.

3. Abbasov Ənvər. Azərbaycan-Rusca Lüğət. Ə. M. Abbasov, O. A. Aslanova  A. Ə. Useynov -Maarif, 1985.192s.

4. Abbasov F. H. Azərbaycan SSR- nin Kənd Yerlərində Əmək ehtiyatlarından  istifadənin sosial-iqtisadi məsələləri.-1982-116s.

5. Abbasova Mahirə Əkbər qızı və b. Böyük Qafqazın Cənub-Şərq Hissəsinin toponimiyası - 1993-195s.

6. Abduyev Muxtar Rzaqulu O. Azərbaycanın  Düzənlik Hissəsinin Delivüal Formada Şorlaşmış Torpaqları. Ozan-2003.98s.

7. Abduyev Muxtar Rzaqulu O. Mil Düzü Torpaqlarının Meliorativ yaxşılaşdırılması. Elm-1973.54s.

8. Abduyev Muxtar Rzaqulu O. Mil Düzü Torpaqlarinin Meliorativ yaxşılaşdırılması ,Elm-2003,54s.

9. Abduyev Muxtar Rzaqulu O. Şirvan Düzü torpaqlarının Şorlaşması Və Onunla Mübarizə Tədbirləri-1957.71s.

10. Abdulkərimov Davud Həsən O. Nuxa. 1959.56s.(Doğma Vətənimizə Səyahət)

11. Abdullayev  Ramiz B. Biocoğrafiya  (Bioloji Coğrafi Əsaslarla)  2005.458s.

12. Allahverdiyev  M. Talıbov A. Ərzaq proqramı və maddi rifah. 1983.114s.

13. Abdullayev İ. K .Azərbaycan SSR- nın Kür-Araz Düzənliyində Kənd Təsərrüfatının Inkişaf etdirilməsi Perspektivləri, Bakı - 1958.38s.

14. Abdullayev Kamil Mehman O. və  b. Ətraf Mühitin Istilik Və Atom Elektrik Stansiyalarının tullantılardan mühafizəsi, Bakı -1992.224s.

15. Abramoviç  M. V və b. Çöl Geologiyası-1951.192s.

16. Abutalıbov Müzəffər Heydər O. Bitkilərin həyatında Və məhsuldarlığın yüksəldilməsində Mikroelementlərin əhəmiyyəti, Azərnəşr -1959.102s

17. Avdeev  Mixail. Göygöl və Onun ətrafı .Səyahətçilər Üçün Yol Göstəricisi -1940.96s

18. B. Budaqovun Ümumi Redaktorluğu ilə. Ağsaqqal Sözü-1998.168s.

19. Adıgözəlov Fikrət  Salam O. Kənd Təsərrüfatında Sudan Səmərəli Istifadə Edilməsi  Problemləri. Bakı. 1987.136s

 20. Aytac  Ekere Armağan. Kamu Maliyesinde Secme Yazilar . Sakarya -2010.541s.

 21. Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin Əsərləri  XVI  Cild. Azərbaycan Landşaftlarının optimallaşması ,Səmərəli Təşkili Və davamlı  İnkişafının Müasir Problemləri ,Bakı -2011.454s.

23. Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin Əsərləri. Azərbaycanda Turizmin Inkişafı Və Regional Problemləri-XVII Cild ,Bakı 2011.527 səh.

24. Azərbaycan Beynəlxalq Geofiziki Konfrans. III  Azərbaycan Beynəlxalq Geofiziki  Konfrans, 19-21 Oktyabr. 2000.356s.

25. Azərbaycan Və Rusiya. Bakı 2006.304s.

26. Azərbaycan Demokratik Respublikası.

27. Azərbaycan Hökuməti  1990.96s

28. Azərbaycan Dilinin Dialektoloji Lüğəti. Bircildlik. 1964.479s.

29. Azərbaycan Dilinin İzahlı Lüğəti. 4 Cilddə. 1-ci cild 1966.595s.

30. Azərbaycan Dilinin Izahlı  lüğəti. 2-ci Cild -1980.575s.

31. Azərbaycan Dilinin Izahlı Lüğəti. 3-Cü  Cild. 1983.554s

32. Azərbaycan Dilinin Izahlı Lüğəti .4-Cü cild. 1987.541s.

33. Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Lüğəti 1960.617s.

34. Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya  Lüğəti. Artırılmış Və Təkmil. 3-Cü Nəşri. 1975.598s

35. Azərbaycan Dövrü Mətbuatı. 1920-1970.

36. Azərbaycan  Elmi-Tədqiqat Hidrotexnika Və Meliorasiya Institutu Elmi Istehsalat Birliyinin 2001-2005-Ci Illərdəki Elmi Fəaliyyəti Və Elmi Tədqiqatların Inkişafı Perspektivləri 2006.95s.

37. Azərbaycan Elmlər Akademiyası-50. Azərbaycan EA  H. Əliyev Adına Coğrafiya Institutu 50 ildə . 1995.367s.

38. Azərbaycan XXI Əsrin Astanasında. Respublika Elmi –Praktiki Konfransının Materialları. 1997.854s

39. Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Veteranları-2011.280s

40. Azərbaycan  Milli Ensiklopediyası. Azərbaycan Cildi. 25 cilddə. 2007-884s.

41. AMEA . Azərbaycan Torpaqşünaslar Cəmiyyətinin əsərləri. X Cild. 2hissə. Azərbaycan Torpaq Ehtiyatlari Və Qorunmasi.Amea-Nin 60 Illiyine Həsr Olunur.2005.452s.

42. AMEA. Arxeologiya  Və Etnoqrafiya Institutu.2003-2004cu Illərdə Aparilmiş Arxeoloji Və Etnoqrafik Tədqiqatlarin Yekunlarina Həsr Olunmuş Elmi Sessiyanin Materialları Bakı 2005.210s

43. Azərbaycan Olduğu Kimi .2002 .73s.

44.  Azərbaycan Respublikasi.Beynəlxalq Konfrans. IV  Azərbaycan Beynəlxalq Geofiziki  Konfransin Materiallari 2002.270s.

45. Azərbaycan Respublikasi Dağ Zonasinda  Eroziya Təhlükəli  Və Eroziyaya Məruz Qalmiş Torpaqlarda Əkinçiliyin Səmərəsinin Artirilmasi Yollari-2003.79s.

46. Q.Ş.Məmmədov,M.Y.Xəlilov S.Z.Məmmədova. Azərbaycan ekoloji atlası. 2009.156s.

47.  Azərbaycan Respublikası Təbii Sərvətlər Nazirliyi.Elmi Konfrans. “ Azərbaycanın Meşə Ekosistemləri ” Mövzusundaki Elmi-Praktik Konfransin Tezisləri.2004.203s.

48. Azərbaycan Respublikasi Əhalisinin 1999-Cu Il Siyahiya Alinmasi.2001.480s.Cədvəlli

49. Azərbaycan Respublikasi Əhalisinin Siyahiya Alinmasi 1999-Cu il. 2-Ci Cild I hissə.Səda 2000.744s.

50. Azərbaycan Respublikasin Əhalisinin Siyahiya Alinmasi 1999-Cu il. 2-Ci Cild 2-Ci Hissə.619 S.Səda 2000.

51. Azərbaycan Respublikasi Əhalisinin Siyahiya Alinmasi.1999-Cu il. 3-Cü  Cild I Hissə. Səda 2000 620s.

52. Azərbaycan Respublikasi Əhalisinin Siyahiya Alinmasi.1999-Cu il. 3-Cü Cild Ii Hissə.

Səda 2000.634s.

53. Azərbaycan Respublikasi Əhalisinin Siyahiya Alinmasi. IV Hissə.1999-Cu il. Səda 2000.582s.

54. Azərbaycan Respublikasi Əhalisinin Siyahiya Alinmasi. V Hissə.1999-Cu il. Səda 2001.842s.

55. Azərbaycan Respublikasi Əhalisinin Siyahiya Alınması. VI Hissə.1999-Cu il. 2001. 854s

56. Azərbaycan Respublikasi Əhalisinin Siyahiya Alınması. VII Hissə.1999-Cu il. 2001.820s.

57. Azərbaycan Dilinin Dialektoloji Lüğəti.2007.568s.

58. Azərbaycan Respublikasi Əhalisinin Siyahiya Alınması. 1999-Cu il. VIII Hissə.2001.660s.

59. Azərbaycan Respublikasi Əhalisinin Siyahiya Alinmasi. IX  Hissə.1999-Cu il. 2001.612s.

60. Azərbaycan Respublikasinda Turizmin Inkişaf Perspektivləri. (Elmi Praktiki Konfransin Tezisləri)-2004.172s.

61. Azərbaycan Respublikasinin Aqroiqlim Atlasi.Baki.1993.104.S.

62. Azərbaycan Respublikasinin Qanunvericilik Aktlari Toplusu. I Hissə.Baki 2003.262s.

63. Azərbaycan Respublikasinin Dövlət Statistika Komitəsi. Seçkidən Seçkiye 2000-2005.Baki 2005.85s.

64. Azərbaycan Respublikasinin Konstruktiv Coğrafiyasi.B.Elm.1996.265s.I Cild

65. Azərbaycan Respublikasinin Konstruktiv Coğrafiyasi .Elm 1999.Ii Cild.246s.

66. Azərbaycan Respublikasinin Konstruktiv Coğrafiyasi .Elm 2000.3cild.256s.

67. Azərbaycan Respublikasinin Regional Coğrafi Problemləri,Balakən Rayonu.1999.96s.

68. Azərbaycan Respublikasinin Regional Coğrafi Problemləri.Qax Rayonu.2001.80s.Cədvəlli.

69. Azərbaycan Respublikasinin Regional Coğrafi Problemləri.Qəbələ Rayonu.2002.80s.Cədvəlli.

70. Azərbaycan Respublikasinin Regional Coğrafi Problemləri.Zaqatala Rayonu.2000.84s.

71. Azərbaycan Respublikasinin Regional Coğrafi Problemləri.Oğuz Rayonu.2001.85s.Xəritə ilə.

72. Azərbaycan Respublikasinin Regional Coğrafi Problemləri.Şəki Rayonu.1999.112s.

73. Azərbaycan Respublikasinin Regional Coğrafi Problemləri.Şəki –Zaqatala Rayonu.2003.190s.Cədvəlli.

74. Azərbaycan Rəqəmlərdə.1990-Ci Ildə Azərbaycan Rəqəmlərdə.1991.329s.

75. Azərbaycan Rəqəmlərdə.2007-Ci Il.Statistik Məcmuə. Səda 2007.261s.

76. Abbasov Ənvər Və B. Azərbaycan –Rusca Lüğət.Orta Məktəb Şagirdləri Üçün.1985.192s.

77. Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasi.10cilddə.I Cilddən X Cildə Qədər. A-Balzak.1976.592s.

78. Azərbaycan SSR-də tarlalari Qorumaq Üçün Meşəliklər Salinmasi Plani Və Ottarlali Növbəli Əkinlər Tətbiq Edilməsi Haqqında. 1950.36s.

79. Azərbaycan SSR Atlasi. 1963. 213.S.

80. Azərbaycan SSR Atlasi. 1979. 40s.

81. Azərbaycan SSR-nin Qirmizi Kitabi.Nadir Və Nəsli Kəsilmək Təhlükəsi Olan Heyvan və Bitki Növləri.1989.544s.

82. Azərbaycan SSR-nin Izahli Coğrafi Adlar Lüğəti. 1960 .266s. Cildli.

83. Azərbaycan SSR  istilik balansı Atlası. 1978. 92s.

84. Azərbaycan SSR-nin Respublikalararasi Nəqliyyat –Iqtisadi Əlaqələrin Təkmilləşdirilməsinin Bəzi  Məsələləri. 1983.76s.

85. Azərbaycan SSR-nin Üzümçülük Xalq Təsərrüfati Kompleksi.1985.76s.

86. Azərbaycan SSR-nin  Fiziki Coğrafiyasi.1959.367.S.

87. Azərbaycan SSR-nin Hidrometeorologiyası. 117s .XVII Cild.

88. Azərbaycan SSR-nin Coğrafiya Atlasi. 7 cilddə. 1949.55s.

89.  Azərbaycan Tarixi.7 Cilddə. I Cild.1198.176s.

90. Azərbaycan Tarixi Üzrə Qaynaqlar.1989.328s.

91. Azərbaycan Toponimləri Ensiklopedik Lüğət.2000.588s

92. Azərbaycan Torpaqlarinin Morfo-Genetik Profili.2004.202s.Cədvəlli.

93. Azərbaycan Torpaqşünaslar Cəmiyyəti. XI Cild. I Hissə.2010.592s.

94. Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyəti 60 ildə. 1999.76s.

95. Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin Əsərləri .VI Cild. Azərbaycan Landşaftinin Və Geomorfologiyasinin Problemləri.1999.182s.

96. Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin Əsərləri. VII Cild. Dağliq Ölkələrin Müasir Ekoloji Coğrafi Problemləri.2001.207s.

97. Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin Əsərləri.Xiii Cild.Dağ Geosistemlərinin Tədqiqinin  Müasir Elmi Metodiki  Aspektləri.2003.240s.

98. Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin Əsərləri.Ix Cild. Azərbaycanda Regional Inkişafin Sosial-Iqtisadi Və Ekocoğrafi Problemləri.2004.526s.

99. Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin Əsərləri.X Cild. Dağliq Ərazilərin Tarazli Inkişaf Problemləri.2006.545s.

100. Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin Əsərləri.Xi Cild. Azərbaycanda Muüasir Coğrafi Tədqiqatlar.2007.576s.

101. Azərbaycan Torpaqşünaslar Cəmiyyətinin Əsərlər Toplusu. XI Cild. II Hissə. 2010.580s.

102. Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin Əsərləri.XII Cild. Azərbaycan Təbiətinin Ekocoğrafi Problemləri.2008.799s.

103. Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin Əsərləri.XII Cild. Ak. H.Əliyevin Anadan Olmasinin 100 Illiyinə Həsr Olunur.2008.799s.

104. Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin Əsərləri.XIII  Cild.B.Budaqovun 80 Illik Yubileyinə. Ekstremal Təbii-Dağıdıcı  Hadisələr Və Onların Yaratdığı Ekocoğrafi  Problemlər. 2008.567s.

105. Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin Əsərləri.Xiv Cild. Təbii-Təsərrüfat Sistemlərinin Ekoloji Təhlükəsizliyinin Təminatinin Coğrafi Problemləri. 2009. 487.

106. Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin Əsərləri. XV Cild.Cədvəlli. Xəzər Dənizi Və Ətraf Regionlarin Ekosistemləri.R.M.Məmmədovun 60 illiyinə. 2010.335s.

107. Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyəti. Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin VII Qurultayının Materialları. 1998.184s.

108.  Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyəti. Insan Və Təbiət Elmi-Praktiki Konfransinin Materialları. Səda 2002.241s.

109. Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyəti. Təhlükəli Təbiət Hadisələrinə Həsr Edilmiş Elmi-Praktik Konfransin Materiallari. 1994.185s.

110. Azərbaycan Coğrafiyasi Sözönlüyü. Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası. 1968.128s.

111.  Azərbaycanda Səhralaşma Problemləri. B. Budaqovun Anadan Olmasinin 75 Illiyinə Həsr Olunmuş Elmi Praktik Konfransin Materiallari. 2003. 300s.

112. R.H.Məmmədov,X.F.Cəfərov. və b. Azərbaycanda Torpaqlarin Meliorasiyasi.2000.183s.

113. Azərbaycanin Bitki Örtüyü.1976.48s. 

114. Azərbaycan XXI Əsrin Astanasinda. Elmi Praktik Konfransinin Materiallari.1997.Səh.953

115. Azərbaycanin 4-Cü Beynəlxalq Geofiziki Konfransi.2002.270s.

116. Azərbaycanin Eroziyaşünas Alimləri.2001.178s.

117. Azərbaycanin Yanacaq Energetika Komplekslərindən ,Neft Qaz Ehtiyatlari Və Ondan Istifadə. 2007.35s.Şəkilli.

118. Coğrafiya Inst-Nun Əsərləri.Cild XXV. Azərbaycanin Meşə Torpaqlarinin Genezisi,Coğrafiyasi Və Səmərəli Istifadə Olunmasi.1990.202s.

119. Azərbaycanin Regionlari.Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi.2006.713s.

120. M.Həsənov,X.Zamanov,B.Cəfərov. Azərbaycanin Çaylari,Gölləri Və Su Anbarlari.1973.135s

121. Azərbaycanca –Rusca Lüğət.1951.254 S.

122. Azərbaycanca-Rusca Lüğət.1985.417s.

123. Azərbaycanca-Rusca-Türkcə  Danişiq Kitabçasi.1992.127s.

124. Akademik Həsən Abdullayev .Böyük Fizik,Nurlu Insan .1999.163s.Şəkilli.

125. Allahverdiyev Nizaməddin Nurməmməd O. Azərbaycan Respublikasinin Iqtisadi Və Sosial Coğrafiyasi.1991.272s.

126. Allahverdiyev Fazil Novruz O. Qarabağin Dağətəyi Zonasinda Eroziya Prosesi.Hərbi Eroziya nəticəsində torpaqların pozulması. 2007.200s

127. Almanca –Azərbaycanca Lüğət.1971.760s.

128. Aslanli Həmid Piri O. Biləv : Təbiəti ,Toponimikasi,Etnoqrafiyasi.2008.400s.

129. Astronomiya Terminləri Lüğəti.1960.53s.

130. Axundzadə İ. M. Azərbaycan SSR-nin Aqroekoloji Rayonlaşdirilmasi.1961.162s.

131. Axundov Vəli Yusif O. Azərbaycanin Rusiya Tərkibinə Daxil Olmasinin 150 Illiyi.1964.74s.

132. Asadov K.  İbrahimov T. National  parks of  Azerbaijan.2015.336s.

133. Allahverdiyev  Fazil Novruz o. Qarabağın dağətəyi zonasında eroziya prosesi,hərbi eroziya nəticəsində torpaqların pozulması,çirklənməsi və deqradasiyası.2007.200s.

134. Ağakişiyeva  G.R.,Paşayev N.Ə.  Fransanin Coğrafiyasi.2013.164s.

135. Azərbaycan Respublikasının qırmızı kitabı. Nadir və nəsli kəsilməkdə olan bitki və göbələk növləri. 2-ci nəşr. Bakı 2013.673s.

136. Azərbaycan Respublikasının qırmızı kitabı. Nadir və nəsli kəsilməkdə olan fauna növləri.2-ci nəşr. Bakı 2013. 517 s.

137. Azərbaycan Milli Elmlər akademiyasının 2012- cü ildəki fəaliyyəti haqqında hesabat.2013.407s.

138. 60 illik . Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının üzvləri haqqında məlumat kitabı. 2 cilddə. II cild. Elm. 2005. 448s.

139. AMEA- nın coğrafiya institutu. Coğrafiya institutu -70. Avropa nəşriyyatı. 2015.335s.

140. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının elmi əsərləri. Annotasiyalı  biblioqrafik göstərici. 2012.824s.

141. 60 illik.  Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının üzvləri haqqında məlumat kitabı. 2 cilddə. I cild. Bakı . Elm. 2005.456s.

 142. AMEA-nın Yer Elmləri Bölməsi. “ Fövqəladə  hallar, onların inkişaf dinamikası və idarə olmasının elmi-praktik  aspektləri mövzusunda elmi-praktik aspektləri ” mövzusunda elmi praktik konfrans. 2014. 123s.

143. Azərbaycan  Coğrafiya  Cəmiyyətinin  BDU filialı. Coğrafiya fakültəsinin tələbə elm cəmiyyəti. Azərbaycanın inzibati rayonlarının coğrafi səciyyəsi. Bakı. 2015.375s.

144. Azərbaycanın nəqliyyatı. Statistik məcmuə. Bakı. 2014.138s.

145. Azərbaycanda ətraf mühit , meşəçilik , balıqçılıq və ovçuluq təsərrüfatları. Statistik məcmuə. Bakı . 2013.132s.

146. Azərbaycanda turizm və xidmətlər. Statistik məcmuə. Bakı. 2014.247s.

147. Azərbaycanda ekoturizm  potensialı. 2-ci hissə. Bakı. “ Şərq –Qərb ”. 2012.419s.

148. Azərbaycanda ekoturizm  potensialı. 1-ci hissə. Bakı. “ Şərq –Qərb ”. 2012.359s.

149. Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasının elmi əsərləri. 2013.250s.

150. Azərbaycan Demokratik Respublikası. Azərbaycan hökuməti.(1918-1920). 1990.96c.

151. Azərbaycan dilinin orfoepiya sözlüyü. 1983.140s.

152. Azərbaycanın Milli Elmlər akademiyasının veteranları. 2011.280s.

153.  Azərbaycan Respublikasının coğrafiyası. I cild Fiziki coğrafiya, II cild İqtisadi coğrafiya və III cild Regional coğrafiya. 70 illiyə həsr olunub. 2015. 399s.

154. Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin əsərləri. XVIII cild.  Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları. Qlobal dəyişkənliklər şəraitində geosistemlərin təbii ehtiyat potensialının qiymətləndirilməsi və səmərəli istifadəsi. “ Avropa nəşriyyatı ”. Bakı. 2013.436s.

155. Azərbaycan Respublikası ərazisində hidrometeoroloji hadisələr. Bakı. “ Ziya ” 2015. 68s.

156. Qarayev Abdulla . Azərbaycanca-ingiliscə, ingiliscə- azərbaycanca danışıq kitabı. 1985.252s.

157. Azərbaycan SSR-nin inzibati-ərazi bölgüsü. 1961-ci il yanvarın 1-dək olan vəziyyətə əsasən tərtib edilmişdi. 1961. 287s. 

158. Azərbaycan SSR-nın inzibati-ərazi bölgüsü. 1977-ci il yanvarın 1-nə olan vəziyyətə görə tərtib edilmişdi. Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Rəyasət Heyəti.1979.224s.

159. Azərbaycan SSR konstitusiyası. (Əsas qanun). 1990.71s.

160. Azərbaycan SSR təbiətini qorumaq haqqında Azərbaycan SSR qanunu.1970.27s.

161. Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin əsərləri. XVII cild. Müasir geosistemlərin regional-coğrafi problemləri. 2012.528s.

162. Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyəti. Azərbaycan coğrafiya cəmiyyətinin VII qurultayının materialları.

163. Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyəti. BDU filialı. Müstəqillik  illərində coğrafiya elminin inkişafı. Fiziki coğrafiya elminin 70 və “ Hidrometeorologiya ” kafedrasının 40 illik yubileyinə həsr olunmuş respublika elmi konfransın materialları. 2013.653s.

164. Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyəti. BDU filialı. Coğrafiyanın müasir problemləri. Heydər Əliyevin 85 illik yubileyinə həsr olunub. Bakı. 2008.482s.

165. Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətini BDU filialı. Piriyev Rizvan Xanəli oğlunun anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı. 2014. 688s.

166. Azərbaycan coğrafiya Cəmiyyəti BDU filialı. Müstəqillik illərində coğrafiya elminin inkişafı. Bakı ,2013,633s.

167. Azərbaycan coğrafiya Cəmiyyəti BDU filialının coğrafiya fakültəsi. BDU-nun yaradılmasının 95 illik yubileyinə həsr olunmuş coğrafi biliklərin nəzəri və təcrübi tətbiqi. Materiallar. Bakı , 2014.246s.

168. Ağayev T. Eldarov N. Meteorologiya və iqlimşünaslıq. Dərslik. Bakı 2015.440s.

169. Məmmədov R. M. Azərbaycanda landşaft planlaşdırılması.(ilk təcrübə və tətbiq ). Bakı 2009.142s.

170. Azərbaycanın coğrafiyaçı alimləri. Bakı . 2013 .204s.171. Azərbaycanın təbiəti və memarlıq möcüzələri. AMEA- nın prezidenti akademik Akif Əlizadənin ümumi redaktəsi ilə. Bakı. Şərq Qərb Nəşriyyatı. 2015.340s.

171. “ Azərbaycan iqtisadiyyatının aktual problemləri ” mövzusunda elmi-praktiki konfransın materialları. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr edilmişdi. Bakı. 2013. 268s.

172. Azərbaycanda nəqliyyat və turizm sektorlarının davamlı inkişafı . Problemlər və perspektivlər. Bakı 2011. 237s.

 

B

1. Babayev  M. və b. Azərbaycan Torpaqlarının Müasir Təsnifatı. 2006. 360s. Cədvəlli.

2.  Babayev M. Qurbanov  E. Həsənov V. Azərbaycanda Torpaq Deqradasiyası  Və Mühafizəsi. 2010.216s.

3. Babayev M. P. Orucova N. H. Isgəndərov S. M. Müxtəlif Torpaq Ekoloji Şəraitdə Tərəvəz  bitkilərindən Yüksək Məhsul Almağın idarə olması  .2007.240s.

4. Babayev M. P. Isayev F. H. Cəfərova. Suvarılan Torpaqların Münbitliyinin bərpası Və qorunub saxlanılması. 2010. 220s. Cədvəlli.

5. Babayev S. Qədim diyarın Təbiəti. 1970.209s.

6. Babayev Səfərəli Yaqub O. Əfsanələr Diyarı : Naxçıvan Diyarının Təbiət Abidələri Və onlarla əlaqəli əfsanələr. 2001.288s.

7. Babayev Səfərəli Yaqub O. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Coğrafiyası. 1999. 226s. Şəkilli.

8. Babaxanov  Neron Aslan, Paşayev Nəriman Əziz O. Təbii Fəlakətlərin  Iqtisadi və Sosial –Coğrafi öyrənilməsi. 2004. 198s.

9. Babaxanov R. Seyidov F. Hacı Zeynalabdin Şirvani .1961.76s.(Görkəmli Adamların Həyatı)

10. Bağırov Hüseyn Seyid O. Akonkaqua Gündəliyi. VII Kitab. 2011. 168s .İlk Azərbaycan -Cənubi Amerika Ekspedisiyası.

11. Bağırov Hüseyn Seyid O. Mustafayev Qara Teyfur O, Muradov  Azərçin Sabir O. Afrikanın Bioloji Müxtəlifliyi. 2011. 416s. V Kitab.

12. Bağırov  H. S., Kərimov  Ə. F. Afrikanın Geologiyası. 2011. 326s. Cildli.

13. Bağırov  H., Babazadə V. Cənubi Amerikanın Geologiyası. IX Kitab. 2011. 283s. Şəkilli.

14. Bağırov Hüseyn Seyid O. Antarktida Gündəliyi. Cənub Qütbünə Xizək Yürüşü. I Kitab. 2009.256s.

15. Bağırov Hüseyn Seyid O. , Mahmudov Rza Nadir O.   Antarktida Iqlimi. II Kitab. Qlobal Təsirlər. 2009. 228s. Cənub Qütbünə Xizək Yürüşü.

16. Bağırov Hüseyn və b. Cənub Qütbünə Xizək Yürüşü. Hondvananın Donmuş Parçası. III Kitab. 2009. 244s. Şəkilli.

17.  Bağırlı S. Müxtəsər Dəmiryol transportu  Terminləri Lüğəti. 1940.61s.

18. Bayramov Qurban Məmməd O. Heydər Əliyev Və Azərbaycan Tarix Elmi. 2004. 264s. Cildli.

19. Bakı Və Abşeron Yarımadasının iqlimi və insan Səhhəti. 1997.126s.

20. Bakı Dövlət Universiteti. Azərbaycan Coğrafiyasının Aktual Məsələləri. Coğrafiya Fakültəsinin 60 illiyinə. 2005.212s.

21. Bakı Şəhəri və Şəhərətrafı Ərazilərin Ekoloji Problemləri. 1992.206s.

22. Abbasqulu Ağa Bakıxanovun 200 illiyinə Həsr Edilmiş Respublika Konfransının Materialları 1994.42s

23.   Beynəlxalq Elmi Konfrans. Azərbaycan Torpaqları :Genezis ,Coğrafiya, Meliorasiya, Ekologiya. II Hissə. 2012. 612s.

24. Beynəlxalq Elmi Konfrans. Azərbaycan Torpaqları :Coğrafiya, Genezis, Meliorasiya. I Hissə. 2012. 612s.

25. Beynəlxalq Elmi Konfrans: Insan Və Fəlakətlər. Üçüncü Minilliyin Astanasında Fövqəladə Hallarda Insanların ,Cəmiyyətin Təhlükəsizliyi. 2007.566s.

26. Beynəlxalq Simpozium : Respublikada Ehtimal Olunan Fövqəladə Hallarda Əhalinin Ərazinin Mühafizəsi Və Tədrisi Problemlərinə Həsr Olunmuş I Beynəlxalq Simpoziumu. 2000.403s.

27. Behbudov Rəşid. Uzaq Hindistanda. 1952. 54s.

28. Bədəlov Q. Ə.  və b. Səmərəliliyin Yüksəldilməsi Iqtisadiyyatın Inkişafının Ümdə Problemidir. 1980.89s.

29.   Bəktaşi Sübhi, Mütəllibov Eynulla. Azərbaycanın Bəzək Daşları. 1981. 67s. Şəkilli.

30. Bəktaşi Sübhi Əli O. Məmmədzadə Rüfət Nağdəli O. Yerin Odlu Qurşaqları. 1988. 90s. Şəkilli.

31. Bəndəliyev Nurəddin  Səməndər O. Dağlıq Şirvanin Toponimləri. 2009.350s.

32. Bəhramov Ə. B. Azərbaycan SSR-nin Quba-Xaçmaz Zonasında Birillik Yem Otlarının Becərilməsinin Bioloji . Əsasları. 1960.90s

33   Bəhrəmov N. Azərbaycanın Qırmızı Bayraqlı Beşilliyi. 1977.64s.

34. Bizim Böyük Vətənimiz. 1950. 623s. Cildli.

35. Biomüxtəlifliyin Mühafizəsi Məsələləri. Buraxılış .2002.88s.

36. Əliyev C. və b. Bitki Coğrafiyası. 1984.108s.

37. Bretanski  L. S., Salamzadə Ə. V. Azərbaycan Memarlığı Abidələri. 1951.40s.

38. Budaqov  B. Ə. Ağsaqqal Sözü. 1998.168s.

39. Budaqov B. Coğrafiya Elminin Uğurları. VIII Kitab. 2011.414s.

40. Budaqov  Budaq. Murtuzayev Sadiq. Ağsaqqalın Hikmət Dünyası. 2003. 271s. Cildli.

41. Budaqov Budaq., Qəribli Yaqub Əli O. Azərbaycan Respublikasının Fiziki Coğrafiyası. 8-Ci

Sinif Üçün Dərslik. 1994.185s.

42. Budaqov Budaq .,Qəribli Yaqub Əli O. Yenidən Işlənmiş. Azərbaycan Respublikasının Fiziki Coğrafiyası . 8ci Sinif Üçün Dərs. 3-cü Nəşr. 2000.176s.

43. Budaqov Budaq. Apoyev  B. F. Azərbaycan Respublikasının Coğrafiyası. VIII-IX  üçün Dərslik. 1991. 128s .Şəkilli.

44. Budaqov  Budaq. Azərbaycan SSR -nin Təbii Landşaftları Və Onların Qorunması. 1974.37s.

45. Budaqov  Budaq. Azərbaycan Təbiət Elminə Həsr Edilmiş Ömür. Akademik  Həsən Əliyev 100 illiyinə. 2007.63s.

46.  Budaqov Budaq. Azərbaycanda Coğrafi Tədqiqatlara Dair. 2007. 22s.

47. Budaqov Budaq, Kərimov E. Ə . Azərbaycanın Akademik Geoloqları. 2000.80s.

48. Budaqov Budaq. Azərbaycanın Böyük Qafqaz Hissəsinin Müasir Və Qədim  buzlaşmaları. 1965.158s.

49. Budaqov Budaq. Azərbaycanın Təbiət Abidələri. 1990.180s.

50. Budaqov Budaq. Azərbaycanın Coğrafi Şəraiti Və Kənd Təsərrüfatı. 1962. Seriya 7. 48s.

51.  Budaqov Budaq. Akademik H. Əliyev :Görkəmli Torpaqşünas, Coğrafiyaşünas, Təbiətin Həyəcan Carçısı. 1995.197s.

52. Budaqov Budaq, Nəbiyev  V. N. Alazan-Əyriçay Çökəkliyinin Landşaftı. 1979. 109s. 2ci Müəllif. ilə.

53. Budaqov Budaq. Biblioqrafiya. 2000.302s.

54. Budaqov Budaq. Biblioqrafiya. 2007. 304s. Cildli.

55. Budaqov Budaq. Bizim Qurban Müəllim. 2005.30s.

56. Budaqov Budaq. Böyük Ipək (Karvan)Yolu. 2006.15s.

57. Budaqov  Budaq. Vətən Yanğısı.( XX Əsrdə Azərbaycana Qarşı Erməni Təcavüzü).2002.232s.

58. Budaqov Budaq. Dağların Həyatı. 1965. 99s.

59. Budaqov Budaq. Dəyərli  Sözlər. 2010.40 S.

60. Budaqov Budaq. Dözümlü, Dözümsüz Təbiət. 1990.120s.

61. Budaqov Budaq. Elim, Obam Mənim. 1984.69s.

62. Budaqov Budaq., Əhmədov Z. Elin Oğlu: Akademik Həsən Əliyev  Haqqında Xatirələr. 1996.156s.

63. Budaqov Budaq, Məmmədov Zahid. Elin Oğlu: Akademik Həsən Əliyev Haqqında Xatirələr.

2-ci Nəşr. 2002.135s.

64. Hacı Budaq Budaqov. Elm, Hikmət Və Əxlaq Mənbəyi.(Islam Dini Haqqında Düşüncələr)2008.200s.

65. Budaqov Budaq. Elmin Yanar Şamları. 2000. 480s. Cildli.

66. Budaqov Budaq, Qeybullayev Q .E. Ermənistanda Azərbaycan Mənşəli Toponimlərin Izahlı Lüğəti. 1998. 452s. Cildli.

67. Budaqov Budaq, Mehrəliyev E. Q. Əbdürrəşid Bakuvi. Coğrafi Fikirləri Haqqında Qeydlər. 2011.52s.

68. Budaqov Budaq ,Qeybullayev Q, Ə. Gürcüstanda Türk Mənşəli Toponimlərin Izahlı Lüğəti. 2002.318s.

69. Budaqov Budaq, Qeybullayev Q. E. Naxçıvan Diyarının Yer  Yaddaşı. 2004.118s.

70. Budaqov Budaq . Nehrəm Və Nehrəmlilər. 2002.140 S.

71. Budaqov Budaq. Nəbi Xəzri Kəhkəşanı. 1999.72s.

72. Budaqov Budaq. Novruz Yaşarlı Ömür. 1996.47s.

73. Budaqov Budaq. Nurlu Ömür. 1998.84s.

74. Budaqov Budaq. Pedaqogika Elminin Görkəmli Tədqiqatçısı. Akademik Hüseyn Əhmədov 2001.16s.

75. Bədəlov Etibar.  Abşeron iqtisadi coğrafi rayonunda sosial demoqrafik problemlər və məskunlaşma məsələləri. Bakı. 2016. 200s.

76. Budaqov Budaq. Sovet Azərbaycanının  Təbiəti. 1988.204s.

77. Budaqov Budaq. Tanışlıqdan Qardaşlığa Aparan Yol. 2006. 32s .Şək.

78. Budaqov Budaq. Təbiət Və Poeziya. 1992.140.S.

79. Budaqov Budaq. Təbiət Poeziya İşığında. 2006.422s.

80. Budaqov Budaq. Təbiəti Qoruyaq. 1977.62s.

81. Budaqov Budaq. Turkish Toponyms Of Eurasia ,Baku. 2007.239s.

82. Budaqov Budaq. Təbiətin Yanar Şamı. Akademik Həsən Əliyev-100.2007.74s.

83. Budaqov Budaq. Türk Uluslarının Yer Yaddaşı. 1994.271s.

84. Əliyev Cəlal Əlirza, Budaqov Budaq. Türklər ,Azərbaycanlılar, Ermənilər :Tarixi Həqiqətin Soyqırımı. 2003. 72s. Şəkilli.

85. Budaqov Budaq. Turkish Toponyms  Of  Eurasia. 1997.174s.

86. Budaqov Budaq. Həcc Ziyarəti. 2000.136s.

87. Budaqov Budaq. Heydər Əliyev Fenomeni.2002.144s.

88. Budaqov Budaq. Heykəli Xalq məhəbbətindən Qoyulmuş Yenilməz Alim. 2006.31s.

89. Budaqov Budaq. Çay Kimi Çağlayan Ömür 2002.192s.

90. Budaqov Budaq.Çobankərə  Eli. 1996.181s.

91. Budaqov Budaq. Çobankərə Eli. 2007.347s.

92. Budaqov Budaq. Coğrafiya Elminin Uğurları. I Kitab. 2001.320s.

93. Budaqov Budaq. Coğrafiya Elminin Uğurları. II Kitab. 2005 .321s.

94. Budaqov Budaq. Coğrafiya Elminin Uğurları. 3-Cü Kitab. 2006.423s.

95. Budaqov Budaq. Şəhriyarın Heydərbabaya  Salam Poemasında Təbiət. 1998.30s.

96. Budaqov Budaq, Abduyev Muxtar Rzaqulu O. Şoran Torpaqlarının Unudulmaz Tədqiqatçısı. 2003.9s.

97. Budaqova Qalibə. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Toponimləri. 1998.148s.

98. Budaqova Sahibə Ibrahim Q. Naxçıvan Diyarının Tarixi Coğrafiyası ( XVIII Əsrin Ikinci Yarısı XIX Əsrin birinci Qərinəsi)1995.96s.

99. Budaqov Budaq. Coğrafiya Elminin Uğurları. X Kitab. 2013.410s.

100. Budaqov budaq. Coğrafiya elminin uğurları. IX cild. Bakı .2012. 379 s.

101. Botanika terminləri lüğəti. Bakı . 1963. 220s.

102. Bayramov A.  Kitabi Dədə-Qorqud toponimləri və Qafqaz atealı . Bakı 2007. 405 s.

103. Bağırov H. Mustafayev Q. Muradov A. Cənubi Amerikanın bioloji müxtəlifliyi.Bakı.2012 .672.

104. Babaxanov N. Təbii fəlakətləri ram etmək olarmı. Bakı 2006. 216s.

105. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində aqrar münasibətlərin inkişafı və təkmilləşdirilməsi. Bakı. 2006. 250s.

106. Babaxanov N. A.   Təbii fəlakətlərin coğrafiyası. Nəzəri metodoloji əsasları. Bakı. 2016. 111s.

 

 

 

Read more

12 608 2016

kitabların əlifba sırası ilə siyahısı

 

A  B  C  Ç  D  E  Ə  F  G  H  X  I  J  K Q L  M  N  O  Ö  P  R S  Ş  T  U  Ü  V  Y  Z

 

Read more

04 590 2016

“büllur kompas” müsabiqəsinin finalçısı

9.05.2016

AMEA H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun direktor müavini, AMEA-nın müxbir üzvü, professor Elbrus Əlizadə və institutun aparıcı elmi işçisi,  coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Stara Tarixazərin

Read more

ELMİ İCLASLAR

17.05.2017. Mayın 17-də elmi katib, c.ü.f.d. Zərnura Həmidovanın sədrliyi ilə
Daha ətraflı . . .
Aprelin 26-da AMEA Coğrafiya İnstitutunun Elmi seminarında c.m.ü.e.d. Ramidə Kərəmova
Daha ətraflı . . .
AMEA Coğrafiya İnstitutunun Elmi şurası ilə  Elmi seminarının aprelin 19-da
Daha ətraflı . . .
Aprelin 14-də Dissertasiya şurasının elmi seminarında aşağıda göstərilən iki dissertasiya işinin müzakirəsi keçirilib:
Daha ətraflı . . .
Aprelin 13-də Dissertasiya şurası elmi seminarının növbəti iclasında Paşayev Nəriman
Daha ətraflı . . .
12.04.2017 AMEA Coğrafiya İnstitutunun Elmi şurası ilə  Elmi seminarının aprelin 12-də
Daha ətraflı . . .
Aprelin 7-də Dissertasiya şurası Elmi seminarının növbəti iclasında Aytən Namazovanın
Daha ətraflı . . .
05.04.2017 Aprelin 5-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun Elmi seminarının növbəti iclası keçirilib.
Daha ətraflı . . .
04.04.2017 Aprelin 4-də AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun Elmi şurası ilə Elmi seminarının  akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə keçirilən növbəti iclasında Səbuhi Talıbov
Daha ətraflı . . .
Martın 31-də Coğrafiya İnstitutunun Dissertasiya şurasının elmi seminarında İnstitutun  dissertantı Famil Niftiyevin
Daha ətraflı . . .
01.03.2017. AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Elmi seminarının martın 1-də
Daha ətraflı . . .
Fevralın 22-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Elmi seminarının növbəti iclası  keçirilib.
Daha ətraflı . . .
15.02.2017. Fevralın 15-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə keçirilən AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Elmi seminarının növbəti
Daha ətraflı . . .
08.02.2017. AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Elmi seminarının fevralın 8-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə keçirilən  növbəti iclasında qrant layihələri üzrə iki  tədqiqat işınin hesabat məruzələri dinlənilib.
Daha ətraflı . . .
01.02.2017. Fevralın 1-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Elmi seminarının növbəti iclası  keçirilib.
Daha ətraflı . . .
Yanvarın 25-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun Elmi seminarı keçirilib.
Daha ətraflı . . .
Yanvarın 18-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun Elmi şurasının növbəti iclası keçirilib.
Daha ətraflı . . .
Yanvarın 11-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Elmi şurasının yeni ildə ilk iclası keçirildi.
Daha ətraflı . . .
Dekabrın 14-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə AMEA akademik  H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun Elmi şurası ilə  Elmi seminarınin növbəti birgə  iclası keçirildi.
Daha ətraflı . . .
9.12.2016. Dekabrın 9-da  Dissertasiya şurasının akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə keçən iclasında Hacıyeva Afaq Zakir qızının
Daha ətraflı . . .