COĞRAFİYA İNSTİTUTU

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Get Adobe Flash player

Axtarış

Arxiv

<< < Sentyabr 2013 > >>
Bz Çr Çr Cm Şn Bz
            1
3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

 

FARS KÖRFƏZİNİN ŞİMAL-QƏRB ZONASI ŞƏHƏRLƏRİNİN İNKİŞAFININ SOSİAL-İQTİSADİ PROBLEMLƏRİ  (Fars ostanının timsalında)

Cəlalian İshaq Əlikazim oğlu

 

IRAN ISLAM RESPUBLIKASININ QƏZVIN OSTANI ŞƏHƏRLƏRININ IQTISADI-COĞRAFI INKIŞAF PROBLEMLƏRI

Salehi  Mehdi  Məhəmməd oğlu

 

OMAN DƏNİZİNİN ŞİMAL SAHİLİ – ÇABAHAR BÖLGƏSİNİN LANDŞAFTININ DƏYİŞMƏSİNƏ TƏSİR GÖSTƏRƏN AMİLLƏR

Məhnaz Bəşir qızı Lamei

 

QARADAĞ SİLSİLƏSİ VƏ ƏTRAF ƏRAZİLƏRİN GEOMORFOLOGİYASI                                                               

Şəms Azğan Cəlilqulu oğlu

 

6. İRAN İSLAM RESPUBLİKASINDA TURİZM SAHƏSİNDƏ İNFORMASİYA VƏ MƏLUMATLANDIRMA SİSTEMİNİN YARADILMASI

Vəli Teymur Oğlu Teymuri

 

7. AZƏRBAYCANIN DAĞ ÇAYLARININ HİDROKİMYƏVİ XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN TƏDQİQİ VƏ SU İLƏ TƏMİNATIN EKOLOJİ TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

Abduyev Məhəmməd Abdu Oğlu

 

8.   İRAN TURİZMİNDƏ BƏLƏDÇİLİK VƏ İNFORMASİYA TƏMİNATININ İQTİSADİ – COĞRAFİ  MƏSƏLƏLƏRİ

Seyid Sadiq Ibrahim Oğlu Hüseyni

 

9. MÜASIR İQLİM DƏYİŞMƏLƏRİ ŞƏRAİTİNDƏ GƏNCƏ-QAZAX  İQTİSADİ  RAYONUNUN İQLİM  EHTİYATLARININ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

Tağiyeva Umayra Rauf Qizi

 

KƏND TURİZMİNİN POTENSİALI VƏ İRAN İSLAM RESPUBLİKASINDA ONUN İNKİŞAF İSTİQAMƏTLƏRİ

Z.N.Eminov, H.M.Zehdehdel

ELMİ İCLASLAR

17.05.2017. Mayın 17-də elmi katib, c.ü.f.d. Zərnura Həmidovanın sədrliyi ilə
Daha ətraflı . . .
Aprelin 26-da AMEA Coğrafiya İnstitutunun Elmi seminarında c.m.ü.e.d. Ramidə Kərəmova
Daha ətraflı . . .
AMEA Coğrafiya İnstitutunun Elmi şurası ilə  Elmi seminarının aprelin 19-da
Daha ətraflı . . .
Aprelin 14-də Dissertasiya şurasının elmi seminarında aşağıda göstərilən iki dissertasiya işinin müzakirəsi keçirilib:
Daha ətraflı . . .
Aprelin 13-də Dissertasiya şurası elmi seminarının növbəti iclasında Paşayev Nəriman
Daha ətraflı . . .
12.04.2017 AMEA Coğrafiya İnstitutunun Elmi şurası ilə  Elmi seminarının aprelin 12-də
Daha ətraflı . . .
Aprelin 7-də Dissertasiya şurası Elmi seminarının növbəti iclasında Aytən Namazovanın
Daha ətraflı . . .
05.04.2017 Aprelin 5-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun Elmi seminarının növbəti iclası keçirilib.
Daha ətraflı . . .
04.04.2017 Aprelin 4-də AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun Elmi şurası ilə Elmi seminarının  akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə keçirilən növbəti iclasında Səbuhi Talıbov
Daha ətraflı . . .
Martın 31-də Coğrafiya İnstitutunun Dissertasiya şurasının elmi seminarında İnstitutun  dissertantı Famil Niftiyevin
Daha ətraflı . . .
01.03.2017. AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Elmi seminarının martın 1-də
Daha ətraflı . . .
Fevralın 22-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Elmi seminarının növbəti iclası  keçirilib.
Daha ətraflı . . .
15.02.2017. Fevralın 15-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə keçirilən AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Elmi seminarının növbəti
Daha ətraflı . . .
08.02.2017. AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Elmi seminarının fevralın 8-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə keçirilən  növbəti iclasında qrant layihələri üzrə iki  tədqiqat işınin hesabat məruzələri dinlənilib.
Daha ətraflı . . .
01.02.2017. Fevralın 1-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Elmi seminarının növbəti iclası  keçirilib.
Daha ətraflı . . .
Yanvarın 25-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun Elmi seminarı keçirilib.
Daha ətraflı . . .
Yanvarın 18-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun Elmi şurasının növbəti iclası keçirilib.
Daha ətraflı . . .
Yanvarın 11-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Elmi şurasının yeni ildə ilk iclası keçirildi.
Daha ətraflı . . .
Dekabrın 14-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə AMEA akademik  H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun Elmi şurası ilə  Elmi seminarınin növbəti birgə  iclası keçirildi.
Daha ətraflı . . .
9.12.2016. Dekabrın 9-da  Dissertasiya şurasının akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə keçən iclasında Hacıyeva Afaq Zakir qızının
Daha ətraflı . . .