İNSTİTUTE OF GEOGRAPHY

Azerbaijan National Academy of Science

Get Adobe Flash player

Search

Archieve

<< < October 2013 > >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 27
28 29 30 31      

26 October 2013

Scientific seminar dissertation council

A specialized scientific seminar is functioning at the Dissertation Council//. Its chairman and secretary were appointed by the director of the Institute/. The members of the seminar consist of leading scientific workers of the institute/. They represent different specialties/.

 Members of the scientific seminar of the Dissertation Council are:

Aleskerov Bayram Javad oglu, chairman D/G.

Abduyev Mahammad Abdul oghlu secretary Dph G ,Tanryverdiyev

Khalid Kazym oghlu,DG., head of depart.

Ismayilov mirnuh Javad oghlu,Dph G,,Esci,

Yunusov Museyib Idris oghlu,Dph G, e.sci.w,

Eyyubov Nizami Haci oghlu, Dph.G,head of dep.,

Pashayev Nariman Aziz oghlu, D ph. G, head of dep.,

Qashqay Renabeyim Mirtaghy gyzy, DG,head of dep.,

Aliyev Anvar Abbas oghlu, Dph. G head of dep.

Quliyev Ismayil Ahliman oghlu,D ph.G head of dep.

Haqverdiyev Habil Taghy oghlu, Dph G head of dep.

Ahmadov Nazim Isa oghlu, D ph M.,e.sci.w.,

Mammadov Juma  hazrat oghly, D.ph.G.,e.sci.w.

Tatliyeva Zahida  Ismayil gyzy,Dph.G.ch.sci.w.,

Eminov Zakir Namin oghly, D.G. sci.w.,

Hamidov Vahid Vagif oghlu, D.ph.G.,e.sci.w.,

Mammadbayov Elkhan Sharif oghlu, D.ph G.e.sci.w.,

Tagiyeva Yelena Nikolayevna D.G.,e.sci.w.

Read more

Atlases and maps

hazirlanır

 

Read more

Deputy director on the general matters

Deputy director on the common affairs Osmanly Anar Imran oghlu.

In 2000 graduated from the Azerbaijan State Economic University, accounting-economy faculty, bachelors degree. In 2002 graduated from the magisters  decree, in 2002-2005 postgraduate course (ph. D. study) at the same University.

Since 2006 works a deputy director on the common affairs in the Institute of Geography named after Acad. H.A. Aliyev, ANAS.

E-mail:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Work tel: (+99412) 5393348

Articles:

Əsas vəsaitlərin uçоtunun kоmpüterlə işlənməsi xüsusiyyətləri //Aspirantların və gənс tədqiqatçıların IX respublika elmi kоnfransının materialları. Bakı-2003

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində əsas vəsaitlərin uçоtunun təşkili xüsusiyyətləri //Elmi Xəbərlər jurnalı, №1, Bakı-2004.

Istehsal məsrəflərinin auditi //Audit  jurnalı, №1, Bakı-2004.

Iqtisadi münasibətlər və hesablaşmaların auditi //Maliyyə və uçоt jurnalı, №1, Bakı-2004.

Inflyasiya şəratində balansın aktiv maddələrin qiymətləndirilməsi prоblemləri //Maliyyə və uçоt  jurnalı, №11, Bakı-2004.

Iqtisadi Inkişafda Sənayenin Mövqeyi və rоlu // Dünyada yeni inkişaf meyilləri istiqamətində türk dünyası, Azərbayсan və Türkiyə beynəlxalq elmi-praktik simpоzium, Bakı-2004

Учетная политика в организациях Азербайджанской Республики // Keçid iqtisadiyyatı ölkələrində auditin inkişaf prоblemləri. Bakı-2004

Balans maddələrinin beynəlxalq  standartlara uyğun qiymətləndirilməsi // 2003-сü ildə Azərbayсan Dövlət Iqtisad Universitetinin  büdсə təyinatlı elmi-tədqiqat işlərinin yekununa həsr edilmiş elmi-praktiki  kоnfransın materialları.

Балансовая бухгалтерская модель свободной оценки активов. //Региональные особенности хозяйствования и экономические условия природопользования в России. Москва - 2005

Балансовые отчеты  в системе управления собственности // İqtisadiyyat və audit jurnalı, №5, Bakı-2006.

Alternativ, arbitraj və aktuallaşdırılmış qiymətləndirmənin mühasibat mоdeli //AR MEA Iqtisadiyyat Institutu, Elm, Bakı-2007

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində əsas vəsaitlərin uçotunun təşkili xüsusiyyətləri //Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Xəbərləri “Iqtisadiyyat” seriyası, № 4, Bakı-2012

Бухгалтерская модель альтернативной, арбитражной и актуализированной оценки // Вестник Экономической интеграции № 9, Москва-2012.

 

Read more